Kursy przedmiotowe - 90 PLN

Zestaw 100 testów ćwiczeniowych z języka polskiego, matematyki, chemii, biologii, fizyki, geografii, historii, wos.
Każdy z testów zawiera 15-18 pytań zamkniętych wraz z częścią teoretyczną oraz wyjaśnieniami, która odpowiedz jest poprawna i dlaczego.

Arkusze egzaminacyjne - 90 PLN

Zestaw 8 testów końcowych z języka polskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz historii i WOS.
Każdy z testów zawiera 25-30 pytań.
Testy zawierają pytania zarówno otwarte, jak i zamknięte, przygotowane zgodnie z podstawą programową i zaleceniami CKE. Pytania otwarte z języka polskiego i matematyki sprawdza i ocenia nauczyciel - opiekun merytoryczny ucznia.

W cenie pakietu zawarte są odpowiedzi nauczycieli na zapytania uczniów związane bezpośrednio z treścią kursu (zgłaszane na Forum serwisu).

Powtórka on-line przed egzaminem z nauczycielem - 600 PLN

Cena zawiera 10 godzinnych (60 minut) spotkań z nauczycielem on-line za pośrednictwem komunikatora KomIQ oraz dostęp do testów przedmiotowych i arkuszy egzaminacyjnych zamieszczonych na portalu.

Testy te posłużą nauczycielowi jako materiał wyjściowy do powtórki z danego przedmiotu.


Forma płatności
Prosimy o dokonanie płatności przelewem na konto właściciela serwisu:
Firma Kulturalno - Oświatowa "MARKA"
Bank BPH 39 1060 0076 0000 3260 0149 5345
z dopiskiem: imię i nazwisko; Pakiet I lub/i Pakiet II

Pomoc i informacja szczegółowa
Prosimy kierować pytania drogą mailową na adres biuro@marka.edu.pl lub telefonicznie: 22 870-06-23, 602-309-172.

Last modified: Sunday, 6 December 2020, 1:32 AM